Αναλυτικό Βιογραφικό

Προπτυχιακές Σπουδές

1986

1986-1992

1992

Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με    Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στρατιωτική Θητεία

09/1992 – 08/1993

09/1993 – 04/1994

Οπλίτης Ιατρός Υγειονομικού

Γενική Χειρουργική 424 Γ.Σ.Ν.Α. , Θεσσαλονίκη.

Αγροτικό Ιατρείο

06/1994 – 07/1995   

Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου Αγροτικό Ιατρείο Κούκου Πιερίας με μερική απόσπαση στην Ορθοπαιδική Κλινική Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κατερίνης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αγγλία Ι

02/1996 – 07/1996    

08/1996 – 08/1997   

09/1997 – 08/1999   

Senior House Officer in Trauma and Orthopaedics, George Eliot Hospital, Nuneaton, UK

Senior House Officer in Trauma and Orthopaedics, University Hospital Queens Medical Centre, Nottingham, UK

Orthopaedic Specialist Registrar, Trauma and Orthopaedics, Royal Liverpool University Hospital, UK

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

09/1999 – 09/2000

Ειδικευόμενος Βοηθός, Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, νοσ. «Γ.Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη.

Μεταπτυχιακές Σπουδές και εργασιακή εμπειρία στην Αγγλία ΙΙ

01/2002 – 12/2009

12/2000 – 12/2001

Διευθυντής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (Consultant Orthopaedic Surgeon) Ορθοπαιδική Κλινική, Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals Liverpool, UK    

Εμμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης στην κλινική Άνω Άκρου  (Upper Limb Fellow) Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Royal Liverpool University  Hospital, Liverpool, UK

Ακαδημαϊκοί Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

09/2000

06/2009

Λήψη Πιστοποιητικού ειδικότητας Ορθοπαι­δι­κής και Τραυματιολογίας μετά απο εξετάσεις.

Διδακτορική Διατριβή.

Τίτλος Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Παρούσα κατάσταση

2010 εως σήμερα

Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Τραυματιολόγος, Κλινική Αγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

και

Επίτιμος Επίκουρος Καθηγητης Ορθοπαιδικής, Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, Αγγλία

 • Τακτικό μέλος ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sports Medicine).
 • Τακτικό μέλος SECEC-ESSE (European Society for Surgery of the Shoulder).
 • Τακτικό μέλος BESS (British Elbow Shoulder Society).
 • Τακτικό μέλος AO  foundation.
 • AO UK faculty.
 • Τακτικό μέλος Ορθοπαιδικής Εταιρίας Μακεδονίας Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ).
 • Τακτικό μέλος Τμήματος Ωμου-Αγκώνος της ΕΕΧΟΤ.
 • Γενικός Γραμματέας της «ΕΑΕ», (Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία).

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κατά την παραμονή μου στο Royal Liverpool University Hospital, συμμετείχα στην πολυκεντρική μελέτη της AO, σχετικά με την αντιμετώπιση των καταγμάτων του άνω πέρατος του βραχιονίου οστού. Ως αποτέλεσμα ανακοινώθηκαν οι δύο παρακάτω εργασίες όπου γίνεται ιδιαίτερη μνεία (aknowledgements) στην προσφορά μου.
• Similar Outcomes for Nail versus Plate Fixation of Three-part Proximal Humeral Fractures

G Konrad, L Audigé, S Lambert, R Hertel, N Sudkamp Clin Orthop Relat Res, DOI 10. 1007/s11999-011-2056-y
• Path analysis of factors for functional outcome at one year in 463 proximal humeral fractures Südkamp, N.P.a , Audigé, L.b, Lambert, S.c , Hertel, R.d , Konrad, G.a
Journal Shoulder Elbow Surg, Doi: 10.1016/j.jse.2011.06.0009

Οργάνωση ώς επιστημονικός πρόεδρος ή γραμματέας :

 • 2ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ώμου, Θεσσαλονίκη 2000.
 • Liverpool Upper Limb Trauma Cource, Liverpool 2004
 • AO Shoulder and Elbow, Liverpool 2006
 • Medditerranean Arthroskills Lab, Thessaloniki 2006
 • AO Shoulder and Elbow, Liverpool 2008
 •  Liverpool Reverse Arthroplasty Course, Liverpool 2008
 • Εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, Αγγλία.
  Κατά την παραμονή μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ, από τον Νοέμβριο του 2000 ως τον Νοέμβριο του 2009, συμμετείχα στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Λίβερπουλ υπό την μορφή:

 • Κλινικών και φροντιστηριακών μαθημάτων στους θαλάμους, το χειρουργείο και τα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής.
 • Μαθημάτων Ορθοπαιδικής με μορφή διαλέξεων σε ομάδες φοιτητών ιατρικής.
 • Εκπαίδευση σε φοιτητές «Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων» του Salford University, Manchester.
  Κατά την παραμονή μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ συμμετείχα στην εκπαίδευση των φοιτητών «Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων» του Salford University
 • Εκπαίδευση σε μεταπτυχιακούς μαθητές – Ορθοπαιδικούς χειρουργούς
  MCh (Orth) Degree Course University of Liverpool
  Κατά την παραμονή μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ, έδωσα διαλέξεις σε θέματα Ορθοπαιδικής στα πλαίσια μαθημάτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές-Ορθοπαιδικούς χειρουργούς, MCh (Orth) Degree Course κατά την περιόδο 2001 με 2005.
 • Εκπαίδευση σε ειδικευόμενους Ορθοπαιδικούς χειρουργούς. (Orthopaedic Specialist Registrars)
  Κατά την παραμονή μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ συμμετείχα στην εκπαίδευση των ειδικευομένων Ορθοπαιδικών χειρουργών κατά την καθημερινή κλινική πράξη, αλλά και συμμετείχα στα μεταπτυχιακά μαθήματα κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:
 • Shoulder Trauma, 13.02.04
 • Shoulder Trauma, 18.02.05
 • Anatomy day and Surgical Approaches, 7.09.08
 • Εκπαίδευση σε Ελληνες Ορθοπαιδικούς
  Κατά την παραμονή μου στο Royal Liverpool University Hospital δεχόμουν Έλληνες ορθοπαιδικούς με ενδιαφέρον στη χειρουργική ώμου τους οποίους εκπαίδευα, είτε ως επισκέπτες ιατρούς (visiting surgeons) ή ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες (fellows).
 • Εκπαίδευση σε Φυσικοθεραπευτές
  Δίδαξα στα μέλη του Panhellenic Association of Manual Therapists με θέμα «Προβλήματα της άρθρωσης του ώμου», στις 16 Ιανουαρίου 2005 και τον Δεκέμβριο του 2009.
 • Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ορθοπαιδικής κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
  Συμμετείχα με μια διάλεξη με θέμα «Ανάστροφη αρθροπλαστική Ώμου» (10/1/11) στο παραπάνω πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στα παρακάτω σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις. Κατά την συμμετοχή μου αυτή εκτέλεσα χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με ζωντανή μετάδοση (live surgery) στους εκπαιδευόμενους ορθοπαιδικούς χειρουργούς, επίδειξη χειρουργικών τεχνικών σε πτωματικά παρασκευάσματα και επιτήρηση εκπαιδευομένων κατά την πρακτική τους φροντιστηριακή άσκηση.


1. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «2ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ώμου», τον Νοέμβριο του 2000, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.
2. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «4th Instructional Course on Upper Limb Joint Replacement Surgery», τον Μάρτιο του 2001, που πραγματοποιήθηκε στην UCH Medical School, Lille, France.
3. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course», τον Νοέμβριο του 2001, που πραγματοποιήθηκε στην University Hospital Aintree, Liverpool.
4. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ώμου-Αγκώνος», τον Απρίλιο 2002, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
5. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «5th Instructional Course on Upper Limb Joint Replacement Surgery», τον Μάιο του 2002, που πραγματοποιήθηκε στην Barcelona.
6. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Apollo Shoulder/Elbow Surgery Symposium», τον Σεπτέμβριο του 2002, που πραγματοποιήθηκε στο New Delhi, India.
7. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course», τον Νοέμβριο του 2002, που πραγματοποιήθηκε στην University Hospital Aintree, Liverpool.
8. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «The 1st International Training course on Shoulder and Elbow», τον Δεκέμβριο του 2002, που πραγματοποιήθηκε στο October 6 University, Giza-Egypt.
9. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «4ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής ώμου», τον Μάρτιο του 2003, που πραγματοποιήθηκε στο 401 ΓΣΝΑ.
10. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρθροπλαστικής ώμου και αγκώνα», τον Μάιο του 2003, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Συνεδρίου ΟΤΕΜΑΘ.
11. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα», τον Ιούνιο του 2003, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
12. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «6th Instructional Course on Upper Limb Joint Replacement Surgery», τον Οκτώβριο του 2003, που πραγματοποιήθηκε στην UCH Medical School, Lille, France.
13. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Διεθνές Συμπόσιο Αθλητικών Κακώσεων», τον Νοέμβριο 2003, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
14. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course», τον Νοέμβριο του 2003, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
15. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Instructional Course on Shoulder and Elbow Trauma (Current AO Principles and Concepts», τον Μάρτιο του 2004, που πραγματοποιήθηκε στο Liverpool Medical Institute, Liverpool.
16. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Shoulder Arthroscopy workshop», τον Σεπτέμβριο 2004 που πραγματοποιήθηκε κατά το Asian Pacific Orthopaedic Association 14th Congress στην Kuala Lumpur.
17. Συμμετείχα και ως εκπαιδευτής στο «Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course», τον Δεκέμβριο του 2004, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
18. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Discovery Elbow Arthroplasty Course», τον Ιανουάριο του 2005, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
19. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Innovations in total elbow Arthroplasty», τον Απρίλιο 2005, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 2o Συνεδρίου του Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Ιδρυμα Ευγενίδη, Αθήνα.
20. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Discovery Elbow Arthroplasty Course», τον Μάιο του 2005, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
21. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «AO Principles of Operative fracture Treatment Course for Surgeons», τον Ιούνιο 2005, που πραγματοποιήθηκε στο University of Leeds.
22. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «2ο Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα», τον Νοέμβριο του 2005, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
23. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course», τον Νοέμβριο του 2005, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
24. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Discovery Elbow Arthroplasty Course», τον Νοέμβριο του 2005, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
25. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Mediterranean Arthroscills Lab», τον Φεβρουάριο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.
26. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Discovery Elbow Arthroplasty Course», τον Μάιο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
27. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons », τον Μάιο 2006, , που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
28. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «AO Principles in Operative Fracture management Course for Surgeons», τον Ιούλιο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στο University Hospital, Leeds.
29. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course», τον Ιούλιο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στο 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα.
30. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Lunchtime Workshop-Closing the Gap in soft tissue repair in the shoulder», τον Σεπτέμβριο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του SECEC 2006, Αθήνα.
31. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «AO Principles in Operative Fracture management Course for Surgeons», τον Σεπτέμβριο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στο Faculty Club, Leuven, Belgium.
32. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Shoulder Arthroscopy Course», τον Οκτώβριο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στο University City Hospital, Nottingham.
33. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Discovery Elbow Arthroplasty Course», τον Νοέμβριο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
34. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course», τον Νοέμβριο του 2006, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
35. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Skills Lab», τον Μάιο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο University of Kiel, Germany.
36. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Shoulder Arthroscopy Course», τον Μάιο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο University City Hospital, Nottingham.
37. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «AO Principles of Operative fracture Treatment Course for Surgeons», τον Ιούνιο 2007, που πραγματοποιήθηκε στο University of Leeds.
38. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Rotator Cuff and Labral repair Skills Lab», τον Ιούνιο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Cadaver Skill Lab, Royal North Shore Hospital, Sydney, Australia.
39. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «From the fingertip to the shoulder», τον Ιούνιο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Alicante, Spain.
40. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Workshop-totally Knotless Fixation», τον Ιούνιο 2007, που πραγματοποιήθηκε κατά το British Elbow Shoulder Society, στο Telford, UK.
41. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Liverpool Elbow Arthroplasty Course», τον Ιούλιο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
42. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «The 2nd Sheffield Elbow Course», τον Οκτώβριο 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Northern General Hospital, Sheffield.
43. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «3ο Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα», τον Οκτώβριο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
44. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course», τον Νοέμβριο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
45. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Skills Lab», τον Νοέμβριο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο University of Kiel, Germany.
46. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons », τον Ιανουάριο 2008, , που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
47. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Liverpool Elbow Arthroplasty Course», τον Ιανουάριο του 2008, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
48. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Skills Lab», τον Απρίλιο του 2008, που πραγματοποιήθηκε στο University of Kiel, Germany.
49. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Workshop», τον Μάιο 2008, που πραγματοποιήθηκε κατά το 13th ESSKA Congress, Porto, Portugal.
50. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Skills Lab», τον Ιούνιο του 2008, που πραγματοποιήθηκε στο Changi General Hospital, Singapore.
51. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Liverpool Reverse Arthroplasty Course», τον Ιούνιο του 2008, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
52. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «From the fingertip to the shoulder», τον Ιούλιο του 2008, που πραγματοποιήθηκε στη Nice, France.
53. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Liverpool Elbow Arthroplasty Course», τον Νοέμβριο του 2008, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
54. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «From the fingertip to the shoulder», τον Ιούνιο του 2009, που πραγματοποιήθηκε στo Dublin, Ireland.
55. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «4ο Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα», τον Ιούνιο του 2009, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
56. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Οστεοσύνθεση καταγμάτων αγκώνων με πλάκες Mayo», Ιούνιος 2009, στά πλαίσια του 4oυ Συνεδρίου Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Αθήνα.
57. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Οστεοσύνθεση καταγμάτων Βραχιονίου με πλάκα PHP», Ιούνιος 2009, στά πλαίσια του 4oυ Συνεδρίου Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Αθήνα.
58. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Skills Lab», τον Ιούλιο του 2009, που πραγματοποιήθηκε στο University of Kiel, Germany.
59. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Edinburgh International Trauma Symposium and Instructional Trauma Course», που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2009 στο Εδιμβούργο, Σκοτία.
60. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο 2nd Athens Shoulder Course που πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Μαίου 2010 στην Αθήνα.
61. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Skills Lab», τον Ιούλιο του 2010, που πραγματοποιήθηκε στο University of Kiel, Germany.
62. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Skills Lab», τον Μάρτιο του 2011, που πραγματοποιήθηκε στο University of Kiel, Germany.
63. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «AO Masters Course», Πορτομάσο, Μάλτα, Μάιος 2011.
64. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο workshop «Εξελίξεις στηναποκατάσταση αθλητικών κακώσεων» που έγινε στα πλαίσια του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΑΕ στο Ρέθυμνο τον ιούνιο του 2011.
65. Συμμετείχα ως εκπαιδευτής στο «Arthrocare Skills Lab», τον Σεπτέμβριο του 2011, που πραγματοποιήθηκε στο University of Bankgog, Thailand.

 1. Διάλεξη με θέμα «Θερμική Συρρίκνωση του θυλάκου». 2ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ώμου, Νοέμβριος 2000, Θεσσαλονίκη.
  2. Διάλεξη με θέμα «The challenge of Labral pathology». 5th International Conference-Controversies in Shoulder and Elbow Surgery», Ιούνιος 2001, London, UK.
  3. Διάλεξη με θέμα « Θερμική Συρρίκνωση του θυλάκου». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ώμου-Αγκώνος, Απρίλιος 2002, Αθήνα.
  4. Διάλεξη με θέμα «Η αποκόλληση του άνω τμήματος του επιχειλίου χόνδρου». 3ο Ετήσιο Συμπόσιο του τμήματος Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Γόνατος, Ιούνιος 2002, Αθήνα.
  5. Διάλεξη με θέμα «Elbow Arthroscopy». Apollo Shoulder/Elbow Surgery Symposium, Σεπτέμβριος 2002, New Delhi, India.
  6. Διάλεξη με θέμα «Αρθροσκόπηση αγκώνος. Τεχνική, Πλεονεκτήματα». 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2002, Θεσσαλονίκη.
  7. Διάλεξη με θέμα «Shoulder replacement for trauma».The 1st International Training course on Shoulder and Elbow». Δεκέμβριος 2002, October 6 University, Giza-Egypt.
  8. Διάλεξη με θέμα «Rotator Cuff tears, How I treat them».The 1st International Training course on Shoulder and Elbow». Δεκέμβριος 2002, October 6 University, Giza-Egypt.
  9. Διάλεξη με θέμα «Arthroscopic capsular shrinkage-how I do it ».The 1st International Training course on Shoulder and Elbow». Δεκέμβριος 2002, October 6 University, Giza-Egypt.
  10. Διάλεξη με θέμα «Principles of elbow Arthroscopy ».The 1st International Training course on Shoulder and Elbow». Δεκέμβριος 2002, October 6 University, Giza-Egypt.
  11. Διάλεξη με θέμα «Αρθροσκοπική Αποκατάσταση της Άρθρωσης του Ώμου». 4ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής ώμου, Μάρτιος 2003, 401 ΓΣΝΑ.
  12. Διάλεξη με θέμα « Anatomy and biomechanics of the elbow in relation to instability». 22 Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Μάιος 2003, Χαλκιδική.
  13. Διάλεξη με θέμα «Ανοιχτή αντιμετώπιση 1ου εξαρθρήματος του ώμου. Υπάρχει ένδειξη?» Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα, Ιούνιος 2003, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  14. Διάλεξη με θέμα «Ανατομία αγκώνα – εμβιομηχανική» Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα, Ιούνιος 2003, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  15. Διάλεξη με θέμα «Ολική αρθροπλαστική αγκώνα σε τραυματικές και μετατραυματικές καταστάσεις» Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα, Ιούνιος 2003, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  16. Διάλεξη με θέμα «Προηγμένες Αρθροπλαστικές Αγκώνα, Ώμου και κεφαλής κερκίδος». Δορυφορικό Συμπόσιο στα πλαίσια του 59ου Πανελληνίου Ορθοπαιδικού Συνεδρίου, Οκτώβριος 2003, Αθήνα.
  17. Διάλεξη με θέμα «SLAP lesions and their treatment». Διεθνές Συμπόσιο Αθλητικών Κακώσεων, Νοέμβριος 2003. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα.
  18. Διάλεξη με θέμα « Επιπλοκές προβλήματα αρθροπλαστικών του αγκώνα», Νοέμβριος 2003. Ημερίδα Τμήματος ωμου Αγκώνος, Ασκληπιείο Βούλας.
  19. Διάλεξη με θέμα «Fractures proximal humerus-plating», Μάρτιος 2004. Instructional Course on Shoulder and Elbow Trauma (Current AO Principles and Concepts), Liverpool Medical Institute, Liverpool.
  20. Διάλεξη με θέμα «Overview of shoulder instability», Σεπτέμβριος 2004. Asian Pacific Orthopaedic Association 14th congress, Kuala Lumpur.
  21. Διάλεξη με θέμα «Fractures of the elbow», Σεπτέμβριος 2004. Asian Pacific Orthopaedic Association 14th congress, Kuala Lumpur.
  22. Διάλεξη με θέμα «Total Elbow Arthroplasty in osteoporotic elbow fractures », Σεπτέμβριος 2004. Asian Pacific Orthopaedic Association 14th congress, Kuala Lumpur.
  23. Διάλεξη με θέμα «Arthroscopic portals and examination of the shoulder», Σεπτέμβριος 2004. Shoulder Arthroscopy workshop, τον που πραγματοποιήθηκε κατά το Asian Pacific Orthopaedic Association 14th Congress στην Kuala Lumpur.
  24. Διάλεξη με θέμα «Classification and algorithm for the treatment of proximal humeral fractures», Δεκέμβριος 2004, Shoulder and Elbow surgery- Controversies, Liverpool.
  25. Διάλεξη με θέμα «Reason for poor outcome after treatment of proximal humeral fractures», Δεκέμβριος 2004, Shoulder and Elbow surgery- Controversies, Liverpool.
  26. Διάλεξη με θέμα « Discovery elbow in trauma and revision», Ιανουάριος 2005, Discovery Elbow Arthroplasty Course, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  27. Διάλεξη με θέμα « Επιφανειακή αρθροπλαστική ώμου», Μάιος 2005, 24ο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Χαλκιδική.
  28. Διάλεξη με θέμα « Discovery elbow in trauma and revision», Μάιος 2005, Discovery Elbow Arthroplasty Course, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  29. Διάλεξη με θέμα « Current trents in the treatment of distal humeral fractures», Απρίλιος 2005, 2o Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Ιδρυμα Ευγενίδη, Αθήνα.
  30. Διάλεξη με θέμα « Αποτελεί ακόμη η θερμική συρρίκνωση μέθοδο της πολυκατευθυνώμενης αστάθειας του ώμου?», Ιούνιος 2005, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αρθροσκόπισης «Γεώργιος Νούλης», Θεσ/νίκη.
  31. Διάλεξη με θέμα «Επιπλοκές Αρθροπλαστικής μετά από κατάγματα» Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα, Νοέμβριος 2005, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  32. Διάλεξη με θέμα «Αρθροπλαστική στο τραύμα αγκώνα. Ενδείξεις, αποτελέσματα» Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα, Νοέμβριος 2005, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  33. Διάλεξη με θέμα «Αρθροσκοπική αρθρόλυση αγκώνα μετεγχειρητική κινητοποίηση» Σεμινάριο τραύματος ώμου και αγκώνα, Νοέμβριος 2005, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  34. Διάλεξη με θέμα « Discovery elbow in trauma and revision», Νοέμβριος 2005, Discovery Elbow Arthroplasty Course, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  35. Διάλεξη με θέμα «Classification and Assessment of Shoulder Instability», Φεβρουάριος 2006. Mediterranean Arthroskills Lab, Θεσσαλονίκη.
  36. Διάλεξη με θέμα «Impingement Syndrome, Calcific Tendonitis, ACJ arthritis, surgical technique», Φεβρουάριος 2006. Mediterranean Arthroskills Lab, Θεσσαλονίκη.
  37. Διάλεξη με θέμα «Rotator Cuff tear: arthroscopic repair», Μάρτιος 2006. 25th Day of Orthopaedic Traumatology of the CHU Brugmann, Brucells, Belgium.
  38. Διάλεξη με θέμα «Elbow Arthroscopy». Μάρτιος 2007, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ώμου-Αγκώνος, , Θεσσαλονίκη.
  39. Διάλεξη με θέμα « Role of hemiarthroplasty for proximal humeral fractures», Μάιος 2006, AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  40. Διάλεξη με θέμα « Fractures dislocations and acute albow instability», Μάιος 2006, AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  41. Διάλεξη με θέμα « Discovery elbow in trauma and revision», Μάιος 2006, Discovery Elbow Arthroplasty Course, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  42. Διάλεξη με θέμα «How to perform arthroscopic rotator cuff repair» Ιούλιοs 2006. Advanced Arthroscopy of the Shoulder Course, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα.
  43. Διάλεξη με θέμα «Triceps splitting elbow approaches», Σεπτέμβριος 2006, AO course on Elbow fractures, Faculty Club, Leuven, Belgium.
  44. Διάλεξη με θέμα «Terrible Triad», Σεπτέμβριος 2006, AO course on Elbow fractures, Faculty Club, Leuven, Belgium.
  45. Διάλεξη με θέμα «Radial Head Resection, is there still a place?», Σεπτέμβριος 2006, AO course on Elbow fractures, Faculty Club, Leuven, Belgium.
  46. Διάλεξη με θέμα «Distal humerus plate and screws classic», Σεπτέμβριος 2006, AO course on Elbow fractures, Faculty Club, Leuven, Belgium.
  47. Διάλεξη με θέμα « Rotator cuff repair using AutoCuff», Οκτώβριος 2006, Advanced shoulder arthroscopy course, University City Hospital, Nottingham.
  48. Διάλεξη με θέμα « Elbow Arthroscopy», Μάρτιος 2007, 3o Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Θεσσαλονίκη.
  49. Διάλεξη με θέμα « Elbow replacement for trauma» Νοέμβριος 2006, Discovery Elbow Arthroplasty Course, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  50. Διάλεξη με θέμα «Labral Injuries and Repairs », Μάιος 2007. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  51. Διάλεξη με θέμα «Stiff/Frozen Shoulder», Μάιος 2007. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  52. Διάλεξη με θέμα «Rotator Cuff Repair» Ιούνιο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Cadaver Skill Lab, Royal North Shore Hospital, Sydney, Australia.
  53. Διάλεξη με θέμα «Labral Injuries and Repairs » Ιούνιο του 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Cadaver Skill Lab, Royal North Shore Hospital, Sydney, Australia.
  54. Διάλεξη με θέμα «Case discussion and Debate» , Ιούνιοs του 2007. From the fingertip to the shoulder, Alicante, Spain
  55. Διάλεξη με θέμα «Surgical approaches and Arthroplasty», Οκτώβριοs 2007. The 2nd Sheffield Elbow Course, Northern General Hospital, Sheffield.
  56. Διάλεξη με θέμα «SLAP, Bankart lesion» 3ο Σεμινάριο Tραύματος Ωμου και Αγκώνα, Οκτώβριος 2007, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  57. Διάλεξη με θέμα «Αρθροπλαστική σε κατάγματα- ενδείξεις αποτελέσματα» 3ο Σεμινάριο Tραύματος Ωμου και Αγκώνα, Οκτώβριος 2007, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  58. Διάλεξη με θέμα « Μη ανατάξιμο1ο τραυματικό εξάρθρημα του ώμου», Οκτώβριος 2007. 63ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα.
  59. Διάλεξη με θέμα «Labral injuries and repair», Νοέμβριος 2007. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  60. Διάλεξη με θέμα «Portals Placement & Arthroscopy of the Elbow », Νοέμβριος 2007. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  61. Διάλεξη με θέμα «Rotator Cuff Repair», Νοέμβριος 2007. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  62. Διάλεξη με θέμα « Fractures of proximal humerus-role of Hemiarthroplasty», Ιανουάριος 2008, AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  63. Διάλεξη με θέμα « Fractures dislocations and acute εlbow instability», Ιανουάριος 2008, AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  64. Διάλεξη με θέμα « Shoulder Stiffness», Ιανουάριος 2008, AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool.
  65. Διάλεξη με θέμα «Frozen Shoulder», Απρίλιος 2008. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  66. Διάλεξη με θέμα «Tips and Tricks for knotless instability Repair» τον Μάιο 2008, που πραγματοποιήθηκε κατά το 13th ESSKA Congress, Porto, Portugal.
  67. Διάλεξη με θέμα « Τενοντομεταφορές για μη επανορθώσιμες ρήξεις του μυοτενοντίου πετάλου», Μάιος 2008. 27ο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Χαλκιδική.
  68. Διάλεξη με θέμα «Shoulder Instability and Stabilisation», Ιούνιος 2008. Arthrocare Skills Lab. Changi General Hospital, Singapore.
  69. Διάλεξη με θέμα «Rotator Cuff tears and Repair », Ιούνιος 2008. Arthrocare Skills Lab. Changi General Hospital, Singapore.
  70. Διάλεξη με θέμα «Aequalis Reverse-experience in trauma», Ιούνιος 2008. Liverpool Reverse Arthroplasty Course, Liverpool, UK.
  71. Διάλεξη με θέμα «Proximal Humeral Fractures-Plating», Ιούλιος 2008. From the fingertip to the shoulder, Nice, France.
  72. Διάλεξη με θέμα «Proximal Humeral Fractures-Hemiarthroplasty», Ιούλιος 2008. From the fingertip to the shoulder, Nice, France.
  73. Διάλεξη με θέμα « Ολική Αρθροπλαστική Αγκώνος», Ιούνιος 2009, 4o Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Αθήνα.
  74. Διάλεξη με θέμα « Αρθροσκοπική Σταθεροποίηση του ώμου», Ιούνιος 2009, 4o Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Αθήνα.
  75. Διάλεξη με θέμα «Μεταφορά Τενόντων», Ιούνιος 2009, 4o Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Αθήνα.
  76. Διάλεξη με θέμα «Ολική αρθροπλαστική Αγκώνος στην μεατραυματική αρθρίτιδα», Ιούνιος 2009, 4o Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ωμου και αγκώνος. Αθήνα.
  77. Διάλεξη με θέμα «Proximal Humeral Fractures », Ιούνιος 2009. From the fingertip to the shoulder, Dublin, Ireland.
  78. Διάλεξη με θέμα «Prosthetic replacement for elbow fractures» 4ο Σεμινάριο Tραύματος Ωμου και Αγκώνα, Ιούνιος 2009, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  79. Διάλεξη με θέμα «Labral injuries and repair», Ιούλιος 2009. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  80. Διάλεξη με θέμα «Portals Placement & Arthroscopy of the Elbow » Ιούλιος 2009. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  81. Διάλεξη με θέμα «Αρθροσκοπική αποκατάσταση παθολογίας ώμου-αποφεύγοντας τις επιπλοκές». 8η Αρθροσκοπική ημερίδα, 27/2/10, 424ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη.
  82. Διάλεξη με θέμα «Reverse shoulder arthroplasty in Rotator Cuff Arthropathy» , 2nd Athens Shoulder Course, Athens, 7-8 May 2010.
  83. Διάλεξη με θέμα «Labral injuries and repair», Ιούλιος 2010. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  84. Διάλεξη με θέμα «Elbow Arthroscopy», Ιούλιος 2010. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  85. Διάλεξη με θέμα «Τι πρέπει να προσέχουμε στην ημιαρθροπλαστική ώμου στα κατάγματα και γιατί», 2ο Διεθνές Σεμινάριο Χειρουργικής Χεριού –Άνω άκρου, Αθήνα, Μάιος 2010.
  86. Διάλεξη με θέμα «Οξεία τραυματική βλάβη Bankart, αρθροσκοπική αντιμετώπιση?», 2ο Διεθνές Σεμινάριο Χειρουργικής Χεριού –Άνω άκρου, Αθήνα, Μάιος 2010.
  87. Διάλεξη με θέμα « Η ολική αρθροπλαστική στα κατάγματα του αγκώνα», ΕΕΧΟΤ 2010, Αθήνα
  88. Παρουσίαση περiπτωσης “Failed Rotator Cuff surgery”, Napoli International Shoulder Congress, November 2010, Naples.
  89. Διάλεξη με θέμα « Partial tears RC» , Instructional Cource on Subacromial pathologies and Treatment, Δεκέμβριος 2010, Αθήνα.
  90. Διάλεξη με θέμα «Double or single Row RC repair», Μάρτιος 2011. Arthrocare Skills Lab. University of Kiel, Germany.
  91. Διάλεξη με θέμα « Ολική αρθροπλαστική Αγκώνος, πότε?», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ 2011, Χαλκιδική.
  92. Διάλεξη με θέμα « Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ 2011, Χαλκιδική.
  93. Διάλεξη με θέμα « Partial tear of SSP, repair or completion?», 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρθροσκοπικής χειρουργικής ώμου, Μαιος 2011, Αθήνα.
  94. Διάλεξη με θέμα «MDI of the shoulder», Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρία, Ρέθυμνο, Ιούνιος 2010.
  95. Διάλεξη με θέμα «Αρθροπλαστική αγκώνος», ΕΕΧΟΤ 2011, Αθήνα.
  96. Διάλεξη με θέμα «Παγωμένος Ώμος», ΕΕΧΟΤ 2011, Αθήνα.
  97. Διάλεξη με θέμα «Οστεοσύνθεση με πλάκες-επιπλοκές», ΕΕΧΟΤ 2011, Αθήνα

Fractures of humeral tuberosities : recent and old.

C Sinopidis, S Frostick

Surgical Techniques in Orthopaedics and Traumatology, 55-170-B-50,   2003, Elsevier

Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

Unlinked Total Elbow Arthroplasty: The Kudo and IBP prosthesis.

S Frostick, C Sinopidis

Advanced Reconstruction Elbow 2007:259-268, American Shoulder and Elbow  Surgeons, American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS).

Treatment of PLRI of the elbow.

P. Stavlas, C. Sinopidis, Practical Procedures in Elective Orthopaedic Surgery,

Editor Prof. P Giannoudis. Springer 2011

Shoulder and Elbow Arthroplasty

Author:Simon P. Frostick, Chris Sinopidis, Peter Brownson

Format: Hardcover, CRC Press, in Press

Arthroscopy of the Shoulder and Elbow

Author:Simon P. Frostick, Peter Brownson, Chris Sinopidis

Format: Hardcover, CRC Press, in Press

Odyssey of an elbow synovial chondromatosis.

Sachinis NP, Sinopidis C, Baliaka A, Givissis P.

Orthopedics. 2015 Jan;38(1):e62-7. doi: 10.3928/01477447-20150105-91.

Total elbow arthroplasty: a prospective clinical outcome study of Discovery Elbow System with a 4-year mean follow-up.

Alizadehkhaiyat O, Al Mandhari A, Sinopidis C, Wood A, Frostick S.

J Shoulder Elbow Surg. 2015 Jan;24(1):52-9. doi: 10.1016/j.jse.2014.08.013. Epub 2014 Oct 22.

Shoulder hemiarthroplasty for the treatment of three and four part fractures of the proximal humerus using Comprehensive® Fracture stem.

Shah N, Iqbal HJ, Brookes-Fazakerley S, Sinopidis C.

Int Orthop. 2011 Jun;35(6):861-7. doi: 10.1007/s00264-010-1083-8. Epub 2010 Jul 14.

Missed posterior dislocation of the shoulder after intramedullary fixation of humeral fractures: a report of three cases.

Singh S, Tan CK, Sinopidis C, Frostick S, Brownson P.

J Shoulder Elbow Surg. 2009 May-Jun;18(3):e33-7. doi: 10.1016/j.jse.2008.10.020. Epub 2009 Jan 30. No abstract available.

Repair of distal biceps tendon ruptures using suture anchors through a single anterior incision.

Khan AD, Penna S, Yin Q, Sinopidis C, Brownson P, Frostick SP.

Arthroscopy. 2008 Jan;24(1):39-45. doi: 10.1016/j.arthro.2007.06.019. Epub 2007 Nov 28. Erratum in: Arthroscopy. 2015 Oct;31(10):2069. Penna, Sri [corrected to Penna, Steeram].

Unlinked elbow arthroplasty as primary treatment for fractures of the distal humerus.

Kalogrianitis S, Sinopidis C, El Meligy M, Rawal A, Frostick SP.

J Shoulder Elbow Surg. 2008 Mar-Apr;17(2):287-92. doi: 10.1016/j.jse.2007.06.011. Epub 2008 Jan 7.

Irreducible anterior dislocation of the shoulder due to soft tissue interposition of subscapularis tendon.

Connolly S, Ritchie D, Sinopidis C, Brownson P, Aniq H.

Skeletal Radiol. 2008 Jan;37(1):63-5. Epub 2007 Oct 3

Early versus late mobilization after hemiarthroplasty for proximal humeral fractures.

Agorastides I, Sinopidis C, El Meligy M, Yin Q, Brownson P, Frostick SP.

J Shoulder Elbow Surg. 2007 May-Jun;16(3 Suppl):S33-8. Epub 2006 Dec 13.

Arthroscopic stabilization of the shoulder: a prospective randomized study of absorbable versus nonabsorbable suture anchors.

Tan CK, Guisasola I, Machani B, Kemp G, Sinopidis C, Brownson P, Frostick S.

Arthroscopy. 2006 Jul;22(7):716-20.

Suture anchors for treatment of sternoclavicular joint instability.

Abiddin Z, Sinopidis C, Grocock CJ, Yin Q, Frostick SP.

J Shoulder Elbow Surg. 2006 May-Jun;15(3):315-8.

Atypical and malignant peripheral nerve-sheath tumors of the brachial plexus: report of three cases and review of the literature.

Rawal A, Yin Q, Roebuck M, Sinopidis C, Kalogrianitis S, Helliwell TR, Frostick

Microsurgery. 2006;26(2):80-6. Review.

Clavicular hook plate for lateral end fractures:- a prospective study.

Meda PV, Machani B, Sinopidis C, Braithwaite I, Brownson P, Frostick SP.

Injury. 2006 Mar;37(3):277-83. Epub 2006 Jan 23.

Mid term results of PlantTan plate in the treatment of proximal humerus fractures.

Machani B, Sinopidis C, Brownson P, Papadopoulos P, Gibson J, Frostick SP.

Injury. 2006 Mar;37(3):269-76. Epub 2006 Jan 18.

The locking compression plate in periprosthetic humeral fractures A review of two cases.

Kent ME, Sinopidis C, Brown DJ, Frostick SP.

Injury. 2005 Oct;36(10):1241-5. Epub 2005 Jun 27. No abstract available.

Compression neuropathy of common peroneal nerve caused by an extraneural ganglion: a report of two cases.

Rawal A, Ratnam KR, Yin Q, Sinopidis C, Frostick SP.

Microsurgery. 2004;24(1):63-6.

Arthroscopic capsular shrinkage of the shoulder for the treatment of patients with multidirectional instability: Minimum 2-year follow-up.

Frostick SP, Sinopidis C, Al Maskari S, Gibson J, Kemp GJ, Richmond JC.

Arthroscopy. 2003 Mar;19(3):227-33.

Unusual segmental fracture of the clavicle associated with rib fractures and pneumothorax.

N. Osman, C. Sinopidis & L. Gibson

The Internet Journal of Orthopedic Surgery. 2010 Volume 15 Number

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. 7th International Congress on surgery of the Shoulder, Sydney, October 5-8 1998 Treatment of snapping scapula syndrome with correction of muscle imbalances
  S Frostick, C Sinopidis, J Gibson
 1. 7th International Congress on Surgery of the Shoulder, Sydney, 5-8 Oct 1998
  Arthroscopic capsular shrinkage for MDI of the shoulder,
  S Frostick, C Sinopidis, J Richmond
 1. EFORT 1999, Brussels, June 3-8
  Treatment of snapping scapula syndrome with correction of muscle imbalances
  C Sinopidis, J Gibson, S Frostick
 1. EFORT 1999, Brussels, June 3-8
  Arthroscopic capsular shrinkage for MDI of the shoulder,
  S Frostick, C Sinopidis, J Richmond
 1. 13th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, The Hague, The Netherlands, 8-11 September 1999, MR arthrography in failed stabilisation of the shoulder- a prospective comparison with arthroscopy , C Sinopidis, D Ritchie, A Babhulkar, B Eyes, P Brownson, S Frostick
 2. 13th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow,  The Hague, The Netherlands, 8-11 September 1999, Arthroscopic capsular shrinkage
  S Frostick, C Sinopidis, A Maskari, J Richmond
 1. 13th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow,  The Hague, The Netherlands, 8-11 September 1999, Cineradiographic study in bipolar shoulder arthroplasty, A Babhulkar, C Sinopidis, D Ritchie, S Frostick
 2. 13th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow,  The Hague, The Netherlands, 8-11 September 1999, Treatment of snapping scapula syndrome, C Sinopidis, J Gibson, S Frostick
 3. March 15-19, 67th AAOS 2000, Orlando, Fl
  Arthroscopic capsular shrinkage of the shoulder, S Frostick, C Sinopidis, S Maskari, J Richmond
 1. 23-26 April 2001, 8th International Congress on surgery of the shoulder, Cape Town, South Africa, MRA for the postoperative shoulder, C Sinopidis, D. Ritchie, P Brownson, S Frostick.
 2. 23-26 April 2001, 8th International Congress on surgery of the shoulder, Cape Town, South Africa- Thermal Capsuloraphy, C Sinopidis, A Maskari, J Ritchmond, S Frostick
 3. European Shoulder Society-SECEC, Budapest, Sept 2002
  Unlinked Elbow Arthroplasty  for fractures of the distal humerus.
  Kalogrianitis, Rawal, Pydisetty, Sinopidis, Frostick.
 1. European Shoulder Society-SECEC, Budapest, Sept 2002
  Early results of Liverpool Radial  Head prosthesis.
  Rawal, Prasad, Sinopidis, Ritchie, Frostick.
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington
  Reasons for the Failed Shoulder Arthroplasty, Qi Yin, MD (n), Ashif Pardiwala,     MD, Christo Sinopidis, MD, Simon P. Frostick, MD
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington Involuntary Positional Instability: When Rehabilitation Fails, is Botulinum Toxin the Solution?  Jo C. Gibson, Vanessa S. Rayner, BapSci, Christos Sinopidis, MD, Simon Frostick, MA, DM, FRCS (n)
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington Scapulothoracic Fusion: A Mid-Term Follow-Up,                                          Sridhar Musthyala, FRCS (n), A. Ebied, Mch, C. Sinopidis, MD, Q. Yin, MD, S.P. Frostick, FRCS
 2. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington               Eden Lange Muscle Transfer: A Mid-Term Follow-Up
 3. Ebied, Mch (n), S. Musthyala, FRCS, C. Sinopidis, MD, Q. Yin, MD, S.P. Frostick, FRCS
 4. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  Evaluation of Sternoclavicular Joint Disorders
  Arvind Rawal, MS, FRCS, Vrinda Bihari Somanchi, MS (n), Andrew Dunn, Pidikiti Prasad, Chris Sinopidis, David A. Ritchie, Peter Brownson, Simon P. Frostick, DM, FRCS
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  Stabilization Procedure for Sternoclavicular Joint Instability
  Zain Ul Abiddin, MS, FRCS (n), Chris Sinopidis, MD, Yin Qi, MD, Prof Simon P. Frostick, MA, DM
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington           Mid-Term Results of Planttan Plate Proximal Humerus Fracture Fixator  Bhuvaneshwar Machani, MRCS (n), C. Sinopidis, MBChb, P. Papadopoulos, MBChb, P. Brownson, FRCS(orth), J. Gibson, K.. P. Meda, FRCS, S. P. Frostick, FRCS(orth)
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  Clavicular Hook Plate for Lateral End Fractures Prasad Meda, FRCS (n), Bhuvaneswar Machani, Chris Sinopidis, Peter Brownson, Ian Braithwaite, Simon Frostick
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington           Total Elbow Replacement for Acute C3 Distal Humeral Fractures in the Elderly Population
  Christos Sinopidis, MD, Mohhamed El Meligy, MD, Socrates Kalogrianitis, FRCS (n), Ravi Pydishetty, FRCS, Simon P. Frostick,
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  Fluoroscopy After Radial Head Replacement Arthroplasty Pidikiti Prasad, MS (n), Arvind Rawal, MS, FRCS, Dave Ritchie, Peter Brownson, Simon Frostick, MD, FRCS, Chris Sinopidis, MD
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington          Capsular Shrinkage: Factors Increasing the Risk of Failure Christos Sinopidis, MD (n), Jo Gibson, MCSP, Arvind Rawal, FRCS, Simon P. Frostick, FRCS
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington           Early Versus Late Mobilization Following Shoulder Hemiarthroplasty for Proximal Humeral Fractures. Ioannis Agorastides, MRCS (n), Chris Sinopidis, Mohamed El Meligy, Quy Yin, Peter Brownson, Simon P. Frostick
 2. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  Shoulder Revision Arthroplasty: Patient Satisfaction and Functional Outcome.
  Asif Pardiwala, , Chris Sinopidis, Qi Yin, Simon Frostick, Mohammed Elmeligy
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  Arthroscopic Release of Coracohumeral Ligament in the Treatment of Frozen Shoulder

Bhuvaneshwar  Machani, MRCS (n), A  Acharya, FRCS, C  Sinopidis, MBCHB, P  Brownson, FRCS(orth), K P Meda, FRCS, S P Frostick, FRCS(orth)

 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumours of Brachial Plexus Arvind  Rawal, MS FRCS (n), Pidikiti  Prasad, MS, Qi  Yin, MD, Chris  Sinopidis, Simon  Frostick, MD FRCS, Tim Helliwell, MD, FRCPath
 2. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  A Prospective Randomised Study Comparing Aspiration Alone versus Aspiration and Injection of Bupivacaine in the Treatment of Radial Head Fractures
  Helene L Stevenson, MBChB (*), Chris  Sinopidis, MBChB, Peter  Brownson, DM, Qi  Yin, MBChB, Simon p Frostick, DM, Alfred  Morris, MBChB, P  Papadopoulos, MD, V  Xalidis
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington       Bilateral Osteochondritis Dissicans (OCD) of the Elbow in Female Gymnasts
  Mohamed Fouad El-Meligy, MS Orth (n), Chris  Sinopidis, MD, David  Ritchie,  MB.BS,FRCR, Simon P Frostick, MA DM FRCS
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington      Humeral Fracture Fixation Using Proximal Humeral Nails
  Claire K Simpson, MBChB (n), Christos Sinopidis, April Matthews, Qi Yin, Peter Brownson, Simon Frostick
 1. 9th International Congress on surgery of the shoulder, Washington  The Use of the Limited Contact Plate in Complex Humeral Shaft Fractures Daniel J Brown, MB ChB (n), Christos  Sinopidis, Peter  Brownson, Simon P Frostick
 1. British Elbow Shoulder Society, Newport 2004                                                 Involuntary Positional Instability: When Rehabilitation Fails, is Botulinum Toxin the Solution?  Jo C. Gibson, Simon Frostick, Christos Sinopidis
 2. 7th ISAKOS, OSAKA 2009
  Arthroscopic Bankart Repair Using a new self locking metallic anchor Chris Sinopidis

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Journal Shoulder and Elbow Surgery, September/October 1999, p 532
  Treatment of snapping scapula syndrome with correction of muscle imbalances. S Frostick, C Sinopidis, J Gibson
 2. Journal Shoulder and Elbow Surgery, September/October 1999, p 535
  Arthroscopic capsular shrinkage for MDI of the shoulder.
  Frostick SP, Sinopidis C, Richmond J
 3. Journal Bone and Joint Surgery (Br), 2003, Vol 85-B, Issue SUPP I, 67.
  Unlinked Elbow Arthroplasty as primary treatment for fractures of the distal humerus-a preliminary report.
  SD Kalogrianitis, A Rawal, RV Pydisetty, C Sinopidis, Q Yin, SP Frostick
 4. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E14
  Evaluation of Sternoclavicular Joint Disorders
  Arvind Rawal, MS, FRCS, Vrinda Bihari Somanchi, MS (n), Andrew Dunn, Pidikiti Prasad, Chris Sinopidis, David A. Ritchie, Peter Brownson, Simon P. Frostick, DM, FRCS
 5. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E14
  Reasons for the Failed Shoulder Arthroplasty
  Qi Yin, MD (n), Ashif Pardiwala, MD, Christo Sinopidis, MD, Simon P. Frostick, MD
 6. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E14
  Stabilization Procedure for Sternoclavicular Joint Instability
  Zain Ul Abiddin, MS, FRCS (n), Chris Sinopidis, MD, Yin Qi, MD, Prof  Simon P. Frostick, MA, DM
 7. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E24
  Involuntary Positional Instability: When Rehabilitation Fails, is Botulinum Toxin the Solution?
  Jo C. Gibson, GradDipPhy, Vanessa S. Rayner, BapSci, Christos Sinopidis, MD, Simon Frostick, MA, DM, FRCS (n)
 8. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E29Clavicular Hook Plate for Lateral End FracturesPrasad Meda, FRCS (n), Bhuvaneswar Machani, Chris Sinopidis, Peter Brownson, Ian Braithwaite, Simon Frostick
 9. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E29
  Scapulothoracic Fusion: A Mid-Term Follow-Up
  Sridhar Musthyala, FRCS (n), A. Ebied, Mch, C. Sinopidis, MD, Q. Yin, MD, S.P. Frostick, FRCS10.     Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E30Eden Lange Muscle Transfer: A Mid-Term Follow-Up A. Ebied, Mch (n), S. Musthyala, FRCS, C. Sinopidis, MD, Q. Yin, MD, S.P. Frostick, FRCS
 10. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E44 Mid-Term Results of Planttan Plate Proximal Humerus Fracture Fixator Bhuvaneshwar Machani, MRCS (n), C. Sinopidis, MBChb, P. Papadopoulos, MBChb, P. Brownson, FRCS(orth), J. Gibson, K.. P. Meda, FRCS, S. P. Frostick, FRCS(orth)Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E5
 11. Total Elbow Replacement for Acute C3 Distal Humeral Fractures in theElderly Population   Christos Sinopidis, MD, Mohhamed El Meligy, MD, Socrates Kalogrianitis, FRCS (n), Ravi Pydishetty, FRCS, Simon P. Frostick, FRC
 12. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E53 Fluoroscopy After Radial Head Replacement Arthroplasty Pidikiti Prasad, MS (n), Arvind Rawal, MS, FRCS, Dave Ritchie, Peter Brownson, Simon Frostick, MD, FRCS, Chris Sinopidis, MD
 13. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E53 Early Versus Late Mobilization Following Shoulder Hemiarthroplasty for Proximal Humeral Fractures.                                                                                      Ioannis Agorastides, MRCS (n), Chris Sinopidis, Mohamed El Meligy, Quy Yin, Peter Brownson, Simon P. Frostick
 14. Journal Shoulder and Elbow Surgery, June 2004, E56 Capsular Shrinkage: Factors Increasing the Risk of Failure Christos Sinopidis, MD (n), Jo Gibson, MCSP, Arvind Rawal, FRCS, Simon P. Frostick, FRC
 15. Journal Bone and Joint Surgery (Br), 2005, Vol 87-B, Issue SUPP II, 161. Involuntary positional instability: when rehabilitation fails, is Botulinum  Toxin the solution? JC Gibson, SP Frostick, C Sinopidis
 16. Journal Bone and Joint Surgery (Br), 2006, Vol 88-B, Issue SUPP I, 138. Scapulothoracic Fusion- A mid term follow up Musthyala S, Sinopidis C, Yin Q, SP Frostick
 17.   Journal Bone and Joint Surgery (Br), 2008, Vol 90-B, Issue SUPP I, 20. Clavicular hook plate for lateral end fractures P Meda, PB Machani, I Braithwaite, C Sinopidis, P Brownson, SP Frostick
 18.   Journal Bone and Joint Surgery (Br), 2008, Vol 90-B, Issue SUPP II, 352. Arthroscopic stabilization of the shoulder, a prospective randomized study of absorbable versus non absorbable suture anchors CK Tan, I Guisasola, B Machani, G Kemp, C Sinopidis, P Brownson, SP Frostic
 19. Journal Bone and Joint Surgery (Br), 2009, Vol 91-B, Issue SUPP II, 262 Arthroscopic stabilization of the shoulder, a prospective randomized study of absorbable versus non absorbable suture anchors. Results of a 5-year follow up. CK Tan, I Guisasola, C Sinopidis, P Brownson, SP Frostick