Επικοινωνία

SINWPIDHS-logo

Δρ Σινωπίδης Χρήστος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Royal Liverpool University Hospital, UK
Ιατρείο : Εγνατίας 114 – Στ. Τάττη 12, Θεσσαλονίκη, 546 22
Τηλ. 2310 282 220 – Κινητό 6948 255 800
email : christos.sinopidis@gmail.com